(1)
Pietras, D. . Status Kanoniczny małżeństw Zawieranych Przy Asystowaniu kapłanów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X (FSSPX) Po Wydaniu Listu Papieskiej Komisji Ecclesia Dei Z 27 Marca 2017 R. im 2022, 33, 79-116.