Nowicka, U. (2017). Czy osoba z zespołem Downa może ważnie zawrzeć małżeństwo w Kościele katolickim?. Ius Matrimoniale, 28(1), 81–102. https://doi.org/10.21697/im.2017.28.1.04