Dzida, A. (2018). Zasadność braku instytucji nieważności bezwzględnej małżeństwa w polskim prawie rodzinnym. Ius Matrimoniale, 29(4), 57-74. https://doi.org/10.21697/im.2018.29.4.04