Saj, M. (2019). Piotr Jarota, Processus brevior. Materiały do ćwiczeń z kanonicznego prawa procesowego, Warszawa-Kraków 2017, ss. 102. Ius Matrimoniale, 30(3), 145-147. https://doi.org/10.21697/im.2019.30.3.08