Pietras, D. . (2022). Status kanoniczny małżeństw zawieranych przy asystowaniu kapłanów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X (FSSPX) po wydaniu listu Papieskiej Komisji Ecclesia Dei z 27 marca 2017 r. Ius Matrimoniale, 33(1), 79–116. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/im/article/view/9947