Nowicka, U. „Czy Osoba Z zespołem Downa może ważnie Zawrzeć małżeństwo W Kościele Katolickim?”. Ius Matrimoniale, t. 28, nr 1, styczeń 2017, s. 81-102, doi:10.21697/im.2017.28.1.04.