Autor - szczegóły

Urbanowska-Wójcińska, Dorota

  • Vol 26, Nr 4 (2015) - Rozprawy i artykuły
    Przymus i bojaźń w kanonicznym prawie małżeńskim a groźba w polskim prawie rodzinnym
    Abstrakt  PDF