Autor - szczegóły

Dzierżon, Ginter

  • Vol 26, Nr 4 (2015) - Rozprawy i artykuły
    Nierozerwalność małżeństwa a przywileje wiary w kanonicznym porządku prawnym
    Abstrakt  PDF
  • Vol 26, Nr 4 (2015) - Recenzje
    R. Dappa, La scienza minima necessaria per contrarre il matrimonio nella dottrina e nella giurisprudenza rotale (can. 1096 CIC), Gliwice 2013, 205 ss.
    Szczegóły  PDF