Autor - szczegóły

Góralski, Wojciech

  • Vol 26, Nr 4 (2015) - Rozprawy i artykuły
    Kanoniczne przeszkody małżeńskie – zarys problematyki
    Abstrakt  PDF
  • Vol 26, Nr 4 (2015) - Orzecznictwo sądowe
    Błąd co przymiotu osoby u powoda (kan. 1097 § 2 KPK) i wykluczenie dobra potomstwa przez pozwaną (kan. 1101 § 2 KPK) w wyroku Roty Rzymskiej c. Monier z 13 maja 2011 r.
    Abstrakt  PDF