Historia czasopisma

Czasopismo powstało z inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2001 r. i jest przy nim afiliowane. Redaktorem Naczelnym czasopisma jest od poczätku jego powstania Pan prof. dr hab. Cezary Mik. Początkowo wydawcą czasopisma było Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" w Toruniu. Od numeru 4/2013 wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.