[1]
Kosonoga-Zygmunt, J. 2016. SWOBODA DECYZJI WOLI SUICYDENTA JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA PRZESTĘPSTWO Z ART. 151 K.K. Kwartalnik Prawa Publicznego. 13, 2 (wrz. 2016), 23-36. DOI:https://doi.org/10.21697/kpp.2015.13.2.02.