[1]
Słyk, J. 2024. Definicja stanu cywilnego. Kwartalnik Prawa Publicznego. 21, 3 (mar. 2024), 49–59. DOI:https://doi.org/10.21697/2023.23.3-03.