[1]
Pasternak, Łukasz 2013. Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone. Kwartalnik Prawa Publicznego. 13, 1 (mar. 2013), 95–110. DOI:https://doi.org/10.21697/kpp.2013.13.1.04.