[1]
Gajda, M. i Kraśniewski, M. 2016. Rola związków zawodowych w stanowieniu wewnątrzzakładowych regulaminów pracy. Kwartalnik Prawa Publicznego. 14, 1 (mar. 2016), 41–52. DOI:https://doi.org/10.21697/kpp.2016.14.1.03.