[1]
Pach, M. 2017. Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 31 .5 .2017 (I KZP 4/17). Kwartalnik Prawa Publicznego. 15, 3 (wrz. 2017), 123–136. DOI:https://doi.org/10.21697/kpp.2017.15.3.06.