(1)
Kosonoga-Zygmunt, J. SWOBODA DECYZJI WOLI SUICYDENTA JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA PRZESTĘPSTWO Z ART. 151 K.K. kpp 2016, 13, 23-36.