(1)
Gajda, M.; Kraśniewski, M. Rola związków Zawodowych W Stanowieniu wewnątrzzakładowych regulaminów Pracy. kpp 2016, 14, 41-52.