Kosonoga-Zygmunt, J. (2016). SWOBODA DECYZJI WOLI SUICYDENTA JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA PRZESTĘPSTWO Z ART. 151 K.K. Kwartalnik Prawa Publicznego, 13(2), 23-36. https://doi.org/10.21697/kpp.2015.13.2.02