Banaś, S. (2016). ASPEKTY PRAWNE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ KOSMETOLOGA. Kwartalnik Prawa Publicznego, 13(2), 53–67. https://doi.org/10.21697/kpp.2015.13.2.04