Słyk, J. (2024). Definicja stanu cywilnego. Kwartalnik Prawa Publicznego, 21(3), 49–59. https://doi.org/10.21697/2023.23.3-03