Pasternak, Łukasz. (2013). Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone. Kwartalnik Prawa Publicznego, 13(1), 95–110. https://doi.org/10.21697/kpp.2013.13.1.04