Gajda, M., & Kraśniewski, M. (2016). Rola związków zawodowych w stanowieniu wewnątrzzakładowych regulaminów pracy. Kwartalnik Prawa Publicznego, 14(1), 41–52. https://doi.org/10.21697/kpp.2016.14.1.03