Sobiech, J. (2016). Ewolucja prawa łaski w Polsce do XVIII w. Kwartalnik Prawa Publicznego, 14(2), 7–21. https://doi.org/10.21697/kpp.2016.14.2.01