Pach, M. (2017). Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 31 .5 .2017 (I KZP 4/17). Kwartalnik Prawa Publicznego, 15(3), 123–136. https://doi.org/10.21697/kpp.2017.15.3.06