Tuszyńska, A., & Warzycki, M. (2017). Europejska współpraca administracyjna w Kodeksie postępowania administracyjnego – kolejne martwe przepisy?. Kwartalnik Prawa Publicznego, 15(4), 7-24. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/kpp/article/view/4251