KOSONOGA-ZYGMUNT, J. SWOBODA DECYZJI WOLI SUICYDENTA JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA PRZESTĘPSTWO Z ART. 151 K.K. Kwartalnik Prawa Publicznego, v. 13, n. 2, p. 23-36, 20 wrz. 2016.