Kosonoga-Zygmunt, Julia. 2016. „SWOBODA DECYZJI WOLI SUICYDENTA JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA PRZESTĘPSTWO Z ART. 151 K.K.”. Kwartalnik Prawa Publicznego 13 (2), 23-36. https://doi.org/10.21697/kpp.2015.13.2.02.