Banaś, Sylwia. 2016. „ASPEKTY PRAWNE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ KOSMETOLOGA”. Kwartalnik Prawa Publicznego 13 (2):53-67. https://doi.org/10.21697/kpp.2015.13.2.04.