Słyk, Jerzy. 2024. „Definicja Stanu Cywilnego”. Kwartalnik Prawa Publicznego 21 (3):49-59. https://doi.org/10.21697/2023.23.3-03.