Pasternak, Łukasz. 2013. „Usiłowanie Nieudolne, usiłowanie Nierealne a przestępstwo Urojone”. Kwartalnik Prawa Publicznego 13 (1):95-110. https://doi.org/10.21697/kpp.2013.13.1.04.