Gajda, Mateusz, i Marcin Kraśniewski. 2016. „Rola związków Zawodowych W Stanowieniu wewnątrzzakładowych regulaminów Pracy”. Kwartalnik Prawa Publicznego 14 (1):41-52. https://doi.org/10.21697/kpp.2016.14.1.03.