Pach, Maciej. 2017. „Glosa Do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego Z 31 .5 .2017 (I KZP 4/17)”. Kwartalnik Prawa Publicznego 15 (3):123-36. https://doi.org/10.21697/kpp.2017.15.3.06.