Tuszyńska, Anna, i Michał Warzycki. 2017. „Europejska współpraca Administracyjna W Kodeksie postępowania Administracyjnego – Kolejne Martwe Przepisy?”. Kwartalnik Prawa Publicznego 15 (4), 7-24. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/kpp/article/view/4251.