Kosonoga-Zygmunt, J. (2016) „SWOBODA DECYZJI WOLI SUICYDENTA JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA PRZESTĘPSTWO Z ART. 151 K.K.”, Kwartalnik Prawa Publicznego, 13(2), s. 23-36. doi: 10.21697/kpp.2015.13.2.02.