Banaś, S. (2016) „ASPEKTY PRAWNE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ KOSMETOLOGA”, Kwartalnik Prawa Publicznego, 13(2), s. 53–67. doi: 10.21697/kpp.2015.13.2.04.