Słyk, J. (2024) „Definicja stanu cywilnego”, Kwartalnik Prawa Publicznego, 21(3), s. 49–59. doi: 10.21697/2023.23.3-03.