Pasternak, Łukasz (2013) „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, 13(1), s. 95–110. doi: 10.21697/kpp.2013.13.1.04.