Gajda, M. i Kraśniewski, M. (2016) „Rola związków zawodowych w stanowieniu wewnątrzzakładowych regulaminów pracy”, Kwartalnik Prawa Publicznego, 14(1), s. 41–52. doi: 10.21697/kpp.2016.14.1.03.