Sobiech, J. (2016) „Ewolucja prawa łaski w Polsce do XVIII w”., Kwartalnik Prawa Publicznego, 14(2), s. 7–21. doi: 10.21697/kpp.2016.14.2.01.