Pach, M. (2017) „Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 31 .5 .2017 (I KZP 4/17)”, Kwartalnik Prawa Publicznego, 15(3), s. 123–136. doi: 10.21697/kpp.2017.15.3.06.