Tuszyńska, A. i Warzycki, M. (2017) „Europejska współpraca administracyjna w Kodeksie postępowania administracyjnego – kolejne martwe przepisy?”, Kwartalnik Prawa Publicznego, 15(4), s. 7-24. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/kpp/article/view/4251 (Udostępniono: 5luty2023).