[1]
M. Gajda i M. Kraśniewski, „Rola związków zawodowych w stanowieniu wewnątrzzakładowych regulaminów pracy”, kpp, t. 14, nr 1, s. 41–52, mar. 2016.