[1]
M. Pach, „Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 31 .5 .2017 (I KZP 4/17)”, kpp, t. 15, nr 3, s. 123–136, wrz. 2017.