Kosonoga-Zygmunt, J. „SWOBODA DECYZJI WOLI SUICYDENTA JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA PRZESTĘPSTWO Z ART. 151 K.K.”. Kwartalnik Prawa Publicznego, T. 13, nr 2, wrzesień 2016, s. 23-36, doi:10.21697/kpp.2015.13.2.02.