Banaś, S. „ASPEKTY PRAWNE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ KOSMETOLOGA”. Kwartalnik Prawa Publicznego, t. 13, nr 2, wrzesień 2016, s. 53-67, doi:10.21697/kpp.2015.13.2.04.