Słyk, J. „Definicja Stanu Cywilnego”. Kwartalnik Prawa Publicznego, t. 21, nr 3, marzec 2024, s. 49-59, doi:10.21697/2023.23.3-03.