Pasternak, Łukasz. „Usiłowanie Nieudolne, usiłowanie Nierealne a przestępstwo Urojone”. Kwartalnik Prawa Publicznego, t. 13, nr 1, marzec 2013, s. 95-110, doi:10.21697/kpp.2013.13.1.04.