Gajda, M., i M. Kraśniewski. „Rola związków Zawodowych W Stanowieniu wewnątrzzakładowych regulaminów Pracy”. Kwartalnik Prawa Publicznego, t. 14, nr 1, marzec 2016, s. 41-52, doi:10.21697/kpp.2016.14.1.03.