Pach, M. „Glosa Do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego Z 31 .5 .2017 (I KZP 4/17)”. Kwartalnik Prawa Publicznego, t. 15, nr 3, wrzesień 2017, s. 123-36, doi:10.21697/kpp.2017.15.3.06.