Tuszyńska, A., i M. Warzycki. „Europejska współpraca Administracyjna W Kodeksie postępowania Administracyjnego – Kolejne Martwe Przepisy?”. Kwartalnik Prawa Publicznego, T. 15, nr 4, grudzień 2017, s. 7-24, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/kpp/article/view/4251.